Strategia marketingowa hotelów artystycznych

Arthotel – sztuka jako podstawa marketingu hotelu

Arthotel (hotel artystyczny, artistic hotel) to rozwijający się od drugiej połowy XX wieku model hybrydowej działalności gospodarczej, łączący cechy funkcjonowania hotelu i instytucji kulturalnej. Hotel tego typu jest najczęściej przeciwieństwem hoteli sieciowych. Prowadzi szeroką i interdyscyplinarną działalność i dzięki temu przyciąga często większą, niż tradycyjny hotel, grupę odbiorców – mimo, że w przeciwieństwie do tradycyjnych hoteli…
Read more