Marketing obiektów noclegowych

Nowe funkcje starych budynków – hotele w miejscach poprzemysłowych

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych jest obecnie bardzo popularna, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Coraz częściej spotyka się plany przywrócenie do życia zarówno pojedynczych obiektów industrialnych, jak i całych kompleksów czy nawet obszarów poprzemysłowych. Nadanie im nowych funkcji i przystosowanie do aktualnych realiów społeczno­-gospodarczo-­kulturowych odbywa się, przede wszystkim, na podstawie: analizy popytu na różnorodne oferty…
Read more